DISCLAIMER
De inhoud van de website(s) van Summerschool Den Haag waaronder: teksten, logo’s, afbeeldingen etc etc worden door het auteursrecht beschermd. Afbeelding mogen uitsluitend worden gebruikt na toestemming van Summerschool Den Haag en met bron vermelding en website adres: © Summerschool Den Haag - website:
www.summerschooldenhaag.nl

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig worden gegevens gecontroleerd en bijgewerkt. Summerschool Den Haag is echter niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de op de website vermelde gegevens.

 
DISCLAIMER
Anything available on the website(s) of Summerschool Den Haag including pictures, text etc etc are protected by copyright law. Pictures can be used only after authorisation and provided that you always refer to the valid source and main-website which is: © Summerschool Den Haag - website: www.summerschooldenhaag.nl

The content of this website has been made with the utmost care. Information is constantly improved, updated and inspected. However Summerschool Den Haag cannot be held accountable for accuracy, completeness or functionalety of the information on this website.